Automatiseren Sluis Oudewater

16 dec 2015

Algemeen
Sluis Oudewater ligt in de kern van Oudewater in de lange Linschoten. Omstreeks 1995 is de sluis door het waterschap gerenoveerd. De sluiswachter moet echter nog steeds de sluisdeuren handmatig openen en sluiten. In verband met de benodigde kracht en de gevaren die dat met zich meebrengt is handbediening van deze sluis niet meer van deze tijd. De sluis dient daarom gemechaniseerd te worden. In een vooronderzoek zijn de mogelijkheden van diverse varianten onderzocht op toepasbaarheid. Als het project klaar is, kunnen eigenaren hun boten zelf schutten.

Het waterschap gaat de sluis ook voorzien van een vispassage, zodat vissen ook als de sluis dicht is, de sluis kunnen passeren.
Na mechanisatie van de sluis zal de installatie voor de komende 20 jaar weer probleemloos functioneren.

Voortgang
De sluisdeuren van de sluis Oudewater die benedenstrooms liggen, zijn gedemonteerd. Ze liggen bij aannemer VOBI in Vinkeveen voor restauratie. De frames van de deuren zijn nog te gebruiken, maar de houten planken tegen het frame waren op de waterlijn verrot en worden daarom helemaal vervangen.

Het ijzerwerk aan de deuren is roestig en wordt opnieuw geconserveerd.

Na restauratie kunnen de deuren weer circa 20 jaar mee. De verwachting is dat de deuren begin 2016 terug worden geplaatst.

Aannemer Hofmeijer is inmiddels ook op locatie gestart met het uithakken van de ruimte voor de kelders. De roestvaststalen kelders worden begin januari 2016 geplaatst. Aansluitend plaatst de aannemer ook de cilinders en installeert de overige onderdelen. Vanaf begin februari wordt de besturingsinstallatie geplaatst en worden alle onderdelen ingeregeld. De sluis is dan voor het vaarseizoen geautomatiseerd en klaar voor gebruik.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden