Onderzoek naar plek voor nieuw openluchtzwembad

18 feb 2016

Nog voor de zomervakantie moet duidelijk zijn of een nieuw openluchtzwembad in de wijk Noort Syde mogelijk is. Zowel planologisch als financieel. De komende drie maanden doet Prairie State Investment BV daar onderzoek naar. Dat heeft deze onderneming afgesproken met de gemeente. De afspraken liggen vast in een getekende intentieovereenkomst.

Prairie State Investment BV gaat zo snel mogelijk aan de slag met het onderzoek en hoopt binnen drie maanden de uitkomsten te presenteren. Het onderzoek richt zich op de omgeving van sporthal De Noort Syde en het tennispark van De Heksenmeppers.

Mocht het zwembad daadwerkelijk verhuizen naar de Noort Syde, dan neemt Prairie State Investment BV ook de bouw en exploitatie van dit nieuwe zwembad voor haar rekening. In dat geval komt de grond van Ons Statenbad beschikbaar voor woningbouw. Met de opbrengst van de grond en de woningen, kan de initiatiefnemer het nieuwe zwembad bekostigen.

Intussen treft Oudewater de laatste voorbereidingen om Ons Statenbad nog twee zomers in de 'lucht' te houden. Daarover is binnenkort meer bekend. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen Oudewaternaren met ingang van 2018 een duik nemen in het nieuwe zwembad.

Wethouder Bert Vermeij: ,,Het is goed dat we de gang er in blijven houden. Dit is weer een belangrijk stap op weg naar een nieuw zwembad in Oudewater.''

Op 9 juli 2015 zag de gemeenteraad af van de plannen voor een overdekt zwembad en koos definitief voor een nieuw openluchtbad. De gemeenteraad baseerde zich op de uitkomsten van het vergelijkend onderzoek door onderzoeksbureau SemadAdvies. Dat concludeerde dat een openluchtbad zowel qua omvang als exploitatie het beste bij Oudewater past.

Gemeente Oudewater