SBZO runt Ons Statenbad ook in 2016 en 2017

9 mrt 2016

Ook in de zomermaanden van 2016 en 2017 neemt Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) de exploitatie van Ons Statenbad voor haar rekening. Dat zijn de gemeente en SBZO overeengekomen. In 2018 hoopt de gemeente over een nieuw openluchtbad te beschikken.

SBZO runde ook in 2013, 2014 en 2015 Ons Statenbad (1969) met veel vrijwilligers. Vorig jaar liet de stichting echter weten daar geen vervolg aan te geven. SBZO had namelijk gehoopt dat de gemeenteraad op 9 juli 2015 zou kiezen voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad. De raad koos echter voor een nieuw openluchtbad, omdat dit zowel qua omvang als exploitatie het beste bij Oudewater past. Dat is naar verwachting in 2018 gebruiksklaar.

Toch is SBZO van haar eerder ingenomen standpunt teruggekomen. Het stichtingsbestuur ziet het namelijk nog steeds als zijn verantwoordelijkheid ook dit en volgend jaar het bestaande zwembad te exploiteren. Net als in de achterliggende jaren draagt de gemeente maximaal € 125.000 per jaar bij voor de openstelling.

En wederom stelt SBZO de Oudewaterse Zwem Vereniging (OZV) in de gelegenheid om vrijwilligers mee te laten draaien in het beheer. Op die manier kan OZV de eigen huurkosten voor het bad drukken. Bij gunstige weersomstandigheden geeft SBZO de bezoekers de gelegenheid om langer te zwemmen dan de reguliere openingstijden. Dat was ook het geval in de achterliggende drie jaren. Voor het water houdt SBZO een temperatuur van 25 ºC aan. De komende tijd gebruiken SBZO en haar vrijwilligers om het zwembad zomerklaar te maken.

Wethouder Bert Vermeij: ,,Het is mooi dat de SBZO opnieuw haar verantwoordelijkheid neemt, zodat onze inwoners in ieder geval nog twee jaar lekker kunnen zwemmen en recreëren in Ons Statenbad. En het is natuurlijk heel bijzonder dat veel vrijwilligers dit mogelijk maken. Alleen al om die reden hoop ik dat veel Oudewaternaren een abonnement nemen.''

Gemeente Oudewater