Terugdringen drugsgebruik vraagt om een gezamenlijke aanpak

15 jun 2016

Oudewater kent een hoog gebruik van amfetamine (speed). Fors hoger dan in omliggende gemeenten. Dat blijkt uit monsters van een uitgevoerd rioolonderzoek. Hierin kwam ook het gebruik van andere drugs naar voren: mdma (xtc), cocaïne en cannabis. Wethouder Ad de Regt is erg geschrokken van het onderzoeksresultaat. ,,Dit vind ik heel erg zorgelijk. Samen met inwoners en professionals moeten we aan de slag om deze mate van gebruik terug te dringen. En dat kunnen we alleen samen doen, als we met elkaar de schouders eronder zetten!''

In opdracht van Oudewater en zeven andere gemeenten in de provincie Utrecht, onderzocht KWR Watercycle Research Institute het rioolwater op verdovende middelen. De onderzoekers troffen stoffen aan die wijzen op het gebruik van vier soorten drugs: amfetamine (speed), mdma (xtc), cocaïne en cannabis. Methamfetamine werd niet aangetroffen.

Qua drugsgebruik scoort Oudewater hoog ten opzichte van andere gemeenten. Als het gaat om amfetamine (speed) komt Oudewater als hoogste uit de bus. Het gebruik ligt zelfs driemaal hoger dan bijvoorbeeld in een stad als Utrecht. Ook voor mdma (xtc), cocaïne en cannabis liggen de gemeten waarden boven het gemiddelde van de regio.

De meetgegevens van KWR geven geen antwoord op de vraag in welke delen van Oudewater het gebruik van verdovende middelen voorkomt en bij welke leeftijdscategorieën. Desalniettemin maakt wethouder Ad de Regt zich zorgen om de forse hoeveelheid drugs die gebruikers in Oudewater kennelijk tot zich nemen. Vooral in de weekenden, zoals blijkt uit het rioolwater. Uit de gesprekken die inmiddels gaande zijn - met onder andere professionals -constateert hij ook dat er een taboe bestaat op het bespreekbaar maken van het gebruik.

Dat wil hij - samen met anderen - doorbreken. ,,Het gebruik in Oudewater is veel te hoog en een reële bedreiging voor de gezondheid van Oudewaternaren. Dat vraagt allereerst om een gezamenlijk besef dat we aan de slag moeten met elkaar, voor een goede en gezamenlijke aanpak om dat naar beneden te krijgen. Dat kan niet zonder professionele ondersteuners, opvoeders, betrokken inwoners en gebruikers,'' benadrukt wethouder Ad de Regt.

Gemeente Oudewater