Zwembad op Statenland

14 feb 2017

De projectontwikkelaar presenteerde het nieuwe zwembad, en het college had laten onderzoeken hoeveel risico de gemeente daarbij loopt. Maar niemand besefte, dat de definitieve keuze daarmee al een feit was.
Afgelopen donderdag presenteerde PSI (=Prairie State Investments = de Investeringsmaatschappij voor het Statenland van Jos Sluijs & Co.) de plannen voor het nieuwe zwembad in Oudewater. Aansluitend gaf de adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders een uiteenzetting over de risico's die het gemeentebestuur zou kunnen lopen.

De zaal zat vol, met gemeenteraadsleden, de burgemeester, wethouder Duindam, de plannenmakers Jos Sluijs, Marius Rutges en Jan Kwakernaak, en op de publieke tribune het bestuur van de zwemvereniging, de mannen van de beheersstichting, de mannen van het bouwconsortium dat een overdekt zwembad had willen bouwen en tutti quanti.

PSI heeft vijf verschillende locaties laten onderzoeken door een extern bureau, en de keuze was gevallen op een nieuw zwembad aan het Statenland, even verderop dan het huidige, voorbij de skeelerbaan, op de plek van de huidige camperstandplaats en met een zonnewei op de volkstuin van Gert Oorschot. De Broedkorf mag blijven, en op de plaats van het huidige zwembad komen plusminus 45 levensloopbestendige woningen met een soort binnenplaats, waar onder de auto's geparkeerd kunnen worden. PSI koopt de grond van de gemeente, de gemeente geeft de koopsom terug aan PSI om er een zwembad van te bouwen en PSI regelt de exploitatie en garandeert dat die tien jaar lang niet meer dan 125.000 per jaar zal kosten. Er komen twee bassins: één ondiep, en één van volwaardige wedstrijdafmetingen (25 meterbaan) waar je ook waterpolo in kunt spelen. Openlucht, met een fundering er omheen zodat er een overkapping op gezet kan worden. Maar die is nadrukkelijk niet het pakkie-an van PSI. De animatiehelikopter had er op een mooie digitale zomerdag een prachtig filmpje van gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=vKYUzG_Ikuw

Vragen

Kees de Bruijn (CDA) en Broere (SGP/CU) hadden vragen, Boreel en Van Wijk (VVD/D'66), Wildeman en Knol (Onafhankelijken) hadden financiële vragen, en wilden weten of de andere scenario's (tweemaal Noort Syde sportcomplex, tweemaal Veenweidepark) voldoende uitgewerkt waren.

Risico's

Vervolgens kwam een ingehuurde fiscalist/accountant/jurist toelichten welke risico's er achter het PSI-plan schuil gingen: financieel, belastingtechnisch, de toestemming van de provincie en nog een heel lijstje, met als slotconclusie dat de risico's op elk van de deelgebieden klein, gering en aanvaardbaar waren. Wethouder Duindam sloot daar bij aan: in die lijn (de f/a/j adviseur is nog niet helemaal klaar) is het college voornemens het plan groen licht te geven en de grond aan PSI te verkopen. Vragen: hoeveel kost de adviseur wel niet? Ik weet het nog niet op twee cijfers achter de komma, zei wethouder Duindam, maar rekent u op 75.000 euro. Ten laste van wie? Van het gemeentebestuur natuurlijk, antwoordde Duindam, wij willen ons indekken tegen de risico's tenslotte. Wanneer krijgen wij als gemeenteraad die kosten dan gepresenteerd? Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. En wanneer krijgen we een voorstel voor een raadsbesluit om met dit alles akkoord te gaan?

Mandaat

"Dat krijgt u helemaal niet", zei wethouder Duindam, "hebt u nu na twee uur luisteren en discussiëren nog niet in de gaten, geacht raadslid, dat u als raad in juli 2016 akkoord ben gegaan met de intentieovereenkomst die PSI met het College gesloten heeft. En dat u daarbij het College het mandaat hebt gegeven om dit plan met PSI en overige betrokkenen uit te werken? En dat u als raad pas weer aan zet bent als de wijziging van het bestemmingsplan aan de orde is, dat wil zeggen rond het moment dat de schop de grond in kan?"

Dat er aan dit project dus sinds juli in het geheel geen knoppen meer zitten, moet op dat moment tot menig raadslid doorgedrongen zijn.

Walther Kok, trouw volger van de gemeentelijke beraadslagingen, stelde nog een laatste vraag: zou het raadzaam zijn om aan de risicoanalyse een extra paragraaf 'politieke risico's' toe te voegen? Behalve een reëel risico ook humor.

kijkopIJsselstreek.nl
Otto Beaujon