PSI eist bijna een miljoen euro van Oudewater

24 mrt 2017

Prairie State Investments (PSI) heeft het college en alle raadsleden van Oudewater een brief gestuurd met daarin een mogelijke schadeclaim van bijna 930.000 euro en beschuldigingen aan wethouder Bob Duindam, het hele college en de raad.

Met de brief van Wyn & Stael Advocaten reageert PSI op het besluit van de gemeente om niet verder mee te werken aan het plan van PSI voor een nieuw zwembad en woningbouw op Statenland. PSI eist eerst dat het college voor dinsdag dat besluit intrekt. Anders stapt PSI naar de rechter. De schadevergoeding die PSI in het uiterste geval eist, is opgebouwd uit inmiddels gemaakte kosten van bijna 180.000 euro en gederfde inkomsten van 750.000 euro.

Onbetrouwbaar
PSI verwijt de gemeente gelegenheidspolitiek en is van mening dat het opzeggen van de samenwerking in strijd is met een eerder raadsbesluit. Advocaat Patricia Kleijn schrijft dat de gemeente zich een onbetrouwbare contractspartij toont en apert in strijd handelt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De raad wil van PSI af, mede omdat ze inschat dat de bouwgrond van Statenland veel meer zou kunnen opleveren dan de 2,1 miljoen euro die PSI aan de gemeente zou betalen. Het waardeverschil zou voor PSI extra winst zijn die de gemeente liever zelf incasseert. Kleijn beschuldigt Duindam ervan de raad op dit punt onvolledig te hebben geïnformeerd. Die had de raad moeten wijzen op twee taxatierapporten - één in opdracht van de gemeente en één in opdracht van PSI - die de waarde van 2,1 miljoen euro bevestigen.

De raad heeft PSI uitgenodigd bij nieuwe planvorming weer een plan in te dienen. Kleijn meldt dat Duindam later aan PSI heeft gezegd dat ze niet worden uitgenodigd als PSI gaat procederen. Kleijn: "Ik ga ervan uit dat de gemeente zich realiseert dat een dergelijke chantage onbetamelijk en ontoelaatbaar is.''

Reactie
Het college wil vooralsnog niet inhoudelijk op de brief reageren. Duindam laat via een woordvoerder weten eerst deskundigen te willen raadplegen en begin volgende week de raad te informeren hoe het college met de brief zal omgaan. Wel laat Duindam weten dat PSI gewoon meedoet in toekomstige aanbestedingen. ,,Er is geen sprake van dat ze worden uitgesloten van welk plan dan ook.''

AD