30 nieuwe huurwoningen bieden kansen voor jonge gezinnen

11 mei 2017

Woningbouwvereniging Oudewater en de gemeente trekken samen op om meer beweging te krijgen op de woningmarkt. Nog dit jaar start de bouw van 30 sociale huurwoningen. ,,Dat vergroot de kansen op een woning voor starters en jonge gezinnen.''

Oudewater kent momenteel een beperkte doorstroming en een toenemende vraag op de woningmarkt. De circa 1.000 woningen - veelal eengezinswoningen - van Woningbouwvereniging Oudewater wisselen slechts in bescheiden mate van huurder. Daarom zoeken Woningbouwvereniging Oudewater en de gemeente naar mogelijkheden om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten. Want daar is veel vraag naar. De uitkomst van het woonbehoefteonderzoek - als onderdeel van de in 2016 vastgestelde woonvisie - bevestigt dat beeld.

Nog dit jaar gaat Oudewater concrete stappen zetten op het gebied van de volkshuisvesting. Bij de herziene gemeentebegroting 2017 trok de gemeenteraad twee ton uit om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren. Die gaat Woningbouwvereniging Oudewater (m.i.v. 1 juli 2017 De Woningraat) bouwen. De nieuwe huizen komen te staan in de wijk Noort Syde II op de nu nog braakliggende gronden, die Sisal en Manilla als namen hebben. Karl Lissendorp, directeur-bestuurder van de woningbouwvereniging. ,,We willen dat er voldoende en betaalbare eengezinswoningen zijn, zodat starters en jonge gezinnen in Oudewater kunnen blijven wonen.'' Karl Lissendorp denkt dat de bouw aan het eind van het jaar van start kan gaan. De bouwperiode beslaat zo'n vijf maanden.

Ook volkshuisvestingswethouder Bert Vermeij is blij met de bouw van deze nieuwe woningen. Hij heeft zich altijd hard gemaakt voor sociale huurwoningen op deze locatie. ,,Dit is een prima impuls voor het woningaanbod in Oudewater. Dat zorgt voor een verkorting van de wachtlijst en het brengt tegelijkertijd de doorstroming op gang. De nieuwbouw stelt ons ook in staat nieuwe Oudewaternaren welkom te heten. Het rijk verplicht ons namelijk om ook statushouders te huisvesten.''

De komende jaren gaat de woningbouwvereniging ook sociale huurwoningen bouwen achter het Sint Jacobcentrum (het oude ziekenhuis) aan de Wijngaardstraat en in de buurt van woon- zorgcentrum De Wulverhorst. Ook werkt de gemeente aan een plan voor woningbouw aan de Sint Janstraat (op het voormalige evenemententerrein).

Foto-onderschrift: Karl Lissendorp en Bert Vermeij op de plek waar 30 nieuwe huurwoningen komen.

Gemeente Oudewater