Copyright & Disclaimer

Algemeen

Onderstaande is van toepassing op www.midlandfm.net / www.facebook.com/midlandfm1075 / www.twitter.com/midlandfm1075 en alle overige (online) (uitzend) kanalen. Deze webpagina's behoren tot Midland FM, welke onderdeel is van Stichting Lokale Omroep Oudewater. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op de webpagina's en in onze uitzending(en) zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Lokale Omroep Oudewater aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website en in onze uitzending(en). De redactie behoudt het recht voor om content in te korten, te wijzigen, te weigeren en / of te verwijderen wanneer dit nodig wordt geacht.

Beschikbaarheid

Content op de webpagina's en uitzending(en) kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om dit zoveel als mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

© Midland FM, Oudewater (Nederland), 2021. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten van de in onze uitzendingen (Midland FM) en op de webpagina's: www.midlandfm.net / www.facebook.com/midlandfm1075 / www.twitter.com/midlandfm1075 en alle overige (online) (uitzend) kanalen getoonde informatie zoals tekst, beeld, geluid, video, e.d. bij Stichting Lokale Omroep Oudewater. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging, heruitzenden, bewerken, publiceren, plaatsing op andere sites, of op welke andere wijze dan ook en / of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Lokale Omroep Oudewater. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op bovenstaande websites is toegestaan met bronvermelding + aanklikbare url (deeplink) naar de verwezen content.

Toepassing recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.