Winkelen op zondag mag!

12 sep 2017

In het forum samenleving van maandag was een voorstel aan de orde om de winkeltijdenverordening zo te wijzigen dat alle winkels op alle zondagen vanaf twaalf uur open kunnen. Dat is een discussie met haken en ogen zo bleek.

Namens de pastores sprak Raymond de Hoop in. Hij vond de conclusie in het raadsvoorstel dat de kerken het voornemen voor kennisgeving hebben aangenomen wel erg kort door de bocht en hield een pleidooi voor een vast rustpunt in de week in onze jachtige samenleving. Ook maakte hij zich zorgen over de ‘vrijheid’ die het voorstel zou creëren. Het valt niet uit te sluiten dat de keuzevrijheid van de ondernemer om wel of niet open te gaan onder druk komt te staan van het steeds meer opengaan van collega’s.

Veranderend koopgedrag

De eigenaar van de Hema (die de oorzaak is van dit raadsvoorstel omdat hij om ontheffing had verzocht, die op grond van de huidige wetgeving/Oudewaterse verordening niet meer blijkt te kunnen) hield een hartstochtelijk pleidooi voor de mogelijkheid om op zondag open te zijn, daarbij hartelijk ondersteund door de wethouder en de fractie van VVD/D66. Zij zijn van mening dat de Oudewaterse consument zijn Euro’s in Oudewater zal gaan besteden in plaats van op zondag af te reizen naar omliggende steden met ruimere openstelling en voor de ruim 100.000 toeristen die Oudewater jaarlijks bezoeken om ook op zondag bijvoorbeeld een cadeautje te kunnen kopen.

Vroeger had de winkelier in feite ‘de macht’ over de consument. Als de winkel dicht was kon men geen boodschappen doen. Maar nu met o.a. internet waar vierentwintig uur per dag gewinkeld kan worden moet de detailhandel zich aan dit veranderend consumentengedrag aanpassen. En daar is onmiskenbaar een verschuiving te constateren. Qua omzet is de zondag nu al de tweede omzetdag en de verwachting is dat het binnen een paar jaar de grootste omzetdag zal zijn. De heer van der Weijden dacht zelfs dat ook in de wintermaanden zondagopenstelling mensen naar Oudewater zou trekken.

Novo neutraal

De Novo stelt zich neutraal op, maar wees wel op het feit dat een flink deel van de leden niet direct zit te springen om zondagopenstelling. De VVD/D66 fractie is voor en vroeg de Novo om ook eenheid te krijgen in de openingstijden van winkels in Oudewater. Een deel is de maandag dicht, een deel de dinsdagmiddag, hetgeen voor de consument niet erg duidelijk is.

De Onafhankelijken hebben vragen over de behoefte aan zondagopenstelling en vragen zich af wat de bewoners van de binnenstad daarvan vinden. Dolf Wildeman pleitte voor een referendum. Wethouder Duindam was daar merkwaardigerwijs geen voorstander van.

Het CDA vindt dat het voorstel rammelt. In het raadsvoorstel is er sprake van dat de Novo voorstander zou zijn. Dat werd tegengesproken door de Novo. Ook gaat het voorstel niet in op de door wethouder Duindam geconstateerde strijdigheid met de wet. De Bruin vond het voorstel rijp voor de prullebak.

Wethouder Duindam vond het pastoresoverleg creatief en heeft vanwege geen eenduidig standpunt een zo neutraal mogelijke opmerking (voor kennisgeving aannemen) opgenomen. De Hoop vond dat te ver gaan. Datzelfde geldt voor de opmerking over de Novo en Duindam vond bij nader inzien dat ook daar gesproken had moeten worden van een neutraal standpunt.

Broere (SGP/CU) schermde met een Novo onderzoek uit 2013 (dat bij de Novo niet bekend bleek te zijn) waaruit zou blijken dat 89 % van de Oudewaterse ondernemers tegen zouden zijn. Beide partijen zegden toe voor de raadsvergadering helderheid te verschaffen over het wel of niet bestaan van dit onderzoek.

Raadsbesluit

Winkeliers in Oudewater mogen binnenkort elke zondag hun deuren openen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met het voorstel om dit tussen 12.00 en 18.00 uur toe te staan. Wethouder Bob Duindam zal de zondagsopenstelling na een jaar te evalueren. De oppositiepartijen CDA en ChristenUnie/ SGP waren tegen het voorstel.