Oudewater presenteert coalitieakkoord

13 jul 2018

Oudewater is de laatste gemeente in het Groene Hart waar een coalitieakkoord is bereikt. Het bereikte akkoord, getiteld ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater’ is donderdag 12 juli...

aangeboden aan de gemeenteraad. In dezelfde vergadering zijn de drie wethouders geïnstalleerd: Bob Duindam (VVDenD66), Walther Kok (De Onafhankelijken) en Bas Lont (ChristenUnie-SGP). In het gepresenteerde akkoord staat onder meer dat Oudewater een nieuw, overdekt zwembad krijgt.

De coalitiepartijen hebben verder afgesproken dat de gemeente zelf nadrukkelijk de regie bij de ontwikkeling van de belangrijke woningbouwlocaties neemt. Dit om sneller en gerichter te kunnen bouwen voor de vele plaatselijke woningzoekenden. Tegelijkertijd is de coalitie van plan bij de provincie te blijven lobbyen voor verruiming van de te strakke grenzen waar gebouwd mag worden, de zogeheten rode contour.

RPL Woerden